ORGANİZASYON ŞEMASI
BARAKFAKİH ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
Semih İDİL
Bölge Müdür
Özel Kalem
Beyza BAŞOL
Yönetim Sistemleri
Birimi Yöneticisi
Bilge Banu İDİL
İmar ve İnşaat
Birimi Yöneticisi
Mehmet Oray KARADAĞ
Altyapı ve Harita
Birimi Yöneticisi
H. Ünal KALELİOĞLU
Su Yönetim
Birimi Yöneticisi
Hakkı EROĞLU
İklim Değişikliği
ve Sürdürülebilirlik Birimi
Semih İDİL
Bilge Banu İDİL
Vahit BAĞDAŞ
Enerji Yönetim Birimi
H. Ünal KALELİOĞLU
Hakkı EROĞLU
Muhasebe Birimi Yöneticisi
Yasemin ŞAHİN
İdari İşler
ve Satın Alma Birimi Yöneticisi
Vahit BAĞDAŞ
Hizmetli
Tuğba ERÇETİN